Danh sách thủ tục hành chính

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực

Tìm thấy 23 thủ tục hành chính
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép/Gia hạn Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép/Gia hạn Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh hoạt động giáo dục
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 1 hoặc mức độ 2
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài hoạt động hợp pháp tại nước ngoài
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Công nhận/Công nhận lại trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc tỉnh
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Giải thể trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Thành lập trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) đang thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ/dự án 2017