Xin thông báo: Do hệ thống Một Cửa Điện Tử đang trong quá trình nâng cấp. Nên các tài khoản truy cập đã được thay đổi để phân loại theo đơn vị như sau:

 • Tài khoản sẽ được thêm tiền tố (phần tô màu đỏ của địa chỉ truy cập) như ví dụ sau:

Địa chỉ truy cập: motcua.sotttt.soctrang.gov.vn
Tài khoản truy cập cũ: nctam
=> Tài khoản được thay đổi: sotttt_nctam

 • Mật khẩu không thay đổi

Nếu trong quá trình sử dụng có thắc mắc vui lòng liên hệ:

 • Trung tâm CNTT & TT tỉnh Sóc Trăng:
  • Trần Minh, SĐT: 0939 900 707
 • Trung tâm Công nghệ Phần mềm, Đại học Cần Thơ
  • Nguyễn Lê Vi Quang, SĐT: 0918 171 507
  • Lý Thái Bảo, SĐT 01674 049 888
Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
 • Quy chế thi, tuyển sinh
 • Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục
 • TÌM THẤY 23 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  2
  3
  4
  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  6
  7
  8
  Công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  19
  20
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017